РЕЄСТР
основної нормативної бази
системи управління якістю діяльності
Сумського державного університету

Перелік розділів реєстру

Перелік документів реєстру

Назва Рівень прийняття, №, дата затвердження
1. Загальна нормативна базаНагору
1Статут СумДУ (нова редакція)Конференція, зареєстровано за №16321050030000896 від 24.06.15 р.
2Методика визначення рейтингу структурних підрозділів (версія 12 від 28.03.2019 р.)Наказ ректора №608-І від 15.07.10 р.
3Про доступ до публічної інформаціїНаказ ректора №616-І від 28.07.11 р.
4Про створення Координаційного центру гуманітарної політикиНаказ ректора №16-І від 12.01.12 р.
5Кодекс корпоративної культури СумДУВчена рада, протокол №8 від 22.03.12 р.
6Концептуальні засади діяльності Сумського державного університету, стратегія розвитку на 2010-2020 роки, заходи реалізації та прогнозні показники (оновлена редакція)Конференція трудового колективу університету, протокол №5 від 25.01.14 р.
7Положення про Наглядову раду СумДУНаказ ректора №820-І від 10.10.14 р.
8Про затвердження переліку показників відповідності міжнародному рівню діяльності університетуНаказ ректора №0424-І від 07.06.16 р.
- Додаток №1 - Перелік основних показників, які визначають відповідність діяльності вищого навчального закладу університетам світового рівня (версія 02)Наказ ректора №0341-І від 03.05.18 р.
9Положення про ректоратНаказ ректора №0578-І від 15.12.17 р.
10Про заходи щодо запобігання корупціїНаказ ректора №0215-І від 19.03.18 р.
- Зміни до наказуНаказ ректора №0239-І від 28.03.18 р.
11Стратегія інтернаціоналізації СумДУ на 2019-2025 рокиНаказ ректора №0246-І від 26.03.19 р.
2. Система забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у СумДУ. Академічна доброчесністьНагору
1Положення про систему контролю якості навчального процесуВчена рада, протокол №9 від 13.04.06 р.
2Положення про бюро із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освітиНаказ ректора №0134-І від 20.02.15 р.
3Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти СумДУНаказ ректора №0452-І від 22.06.16 р.
4Положення про лабораторію моніторингу якості освітньої діяльностіНаказ ректора №0061-І від 10.02.17 р.
5Положення про Раду із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освітиНаказ ректора №0578-І від 15.12.17 р.
6Положення про Раду із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти структурного підрозділу (навчально-наукового інституту, факультету, центру заочної, дистанційної та вечірньої форм навчанняНаказ ректора №0578-І від 15.12.17 р.
7Про наповнення архіву та інституційного репозитарію кваліфікаційними випускними роботамиНаказ ректора №0404-І від 30.05.18 р.
8Положення про групу сприяння академічної доброчесностіНаказ ректора №0488-І від 22.06.18 р.
9Про проведення конкурсу "Кращий викладач очима студентів"Наказ ректора №0520-VІ від 20.11.18 р.
10Положення про організацію оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін (версія 02)Наказ ректора №0001-І від 02.01.19 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №0667-І від 18.09.19 р.
11Кодекс академічної доброчесностіНаказ ректора №0160-І від 22.02.19 р.
12Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин у СумДУНаказ ректора №0160-І від 22.02.19 р.
13Положення про Студентську агенцію співдії якості освітиНаказ ректора №0484-І від 24.06.19 р.
14Методична інструкція щодо перевірки академічних текстів на наявність текстових запозичень (версія 02)Наказ ректора №0513-І від 05.07.19 р.
15Про підписання декларацій про дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесуНаказ ректора №0528-І від 09.07.19 р.
16Про завтердження Положення про конкурс "Кращі науково-педагогічні працівники СумДУ"Наказ ректора №0628-І від 10.09.19 р.
3. Загальноорганізаційні питанняНагору
1Організаційна структура СумДУ. Індексація структурних підрозділів (версія 48)Наказ ректора №496-І від 15.06.11 р.
2Щодо інформаційного сервісу "Шаблон електронного документу"Наказ ректора №474-І від 06.06.11 р.
- сервіс "Шаблони документів"окремий реєстр
3Регламент роботи Вченої ради СумДУВчена рада, протокол №10 від 14.06.12 р.
4Порядок внесення змін до рішень Вченої ради СумДУВчена рада, протокол №10 від 14.06.12 р.
5Методична інструкція "Загальні вимоги до побудови, змісту, оформлення, затвердження посадової інструкції та порядку ознайомлення з нею" (версія 02)Наказ ректора №1056-І від 25.12.13 р.
6Про звітність підрозділів за підсумками рокуНаказ ректора №433-І від 15.05.14 р.
- Зміни до НаказуНаказ ректора №0837-I від 06.12.18 р.
7Положення про експертну комісію з проведення експертизи цінності документів (версія 02)Наказ ректора №957-І від 14.11.14 р.
8Методична інструкція "Загальні вимоги до положень, які регламентують організацію різних складових діяльності СумДУ" (версія 05)Наказ ректора №1101-І від 30.12.14 р.
9Методична інструкція "Загальні вимоги до положень про структурні підрозділи СумДУ" (версія 06)Наказ ректора №0536-І від 09.06.15 р.
10Щодо реєстрації вихідних листів інститутів, факультетівНаказ ректора №0326-І від 08.04.16 р.
11Кодифікація типових посадових інструкцій та додатків до них (версія 05)Наказ ректора №0359-І від 10.05.18 р.
12Щодо організації договірної роботи в університетіНаказ ректора №0553-І від 31.07.18 р.
- Додаток 1 - Кодифікація документів, що мають силу договорів, та укладені з юридичними (фізичними) особами (версія 03)Наказ ректора №0553-І від 31.07.18 р.
- Додаток 2 - Перелік структурних підрозділів, які відповідальні за облік та зберігання документів, що мають силу договорів, укладених за відповідними напрямами діяльностіНаказ ректора №0553-І від 31.07.18 р.
13Про введення в дію кодифікації наказів та розпорядженьНаказ ректора №0614-І від 07.09.18 р.
14Про порядок виготовлення, обліку, зберігання та використання бланків для листування, печаток та штампів університетуНаказ ректора №0841-І від 10.12.18 р.
- Додаток 1 - Порядок обліку, зберігання та використання бланків для листування від імені (за дорученням) університетуНаказ ректора №0841-І від 10.12.18 р.
- Додаток 4 - Порядок обліку, зберігання та використання печаток та штампів університетуНаказ ректора №0841-І від 10.12.18 р.
15Про вимоги до оформлення наказівНаказ ректора №0843-І від 10.12.18 р.
16Порядок організації роботи зі зверненнями громадян та особистого прийому в СумДУНаказ ректора №0330-І від 14.05.19 р.
17Про організацію передавання до архіву університету документів та справНаказ ректора №0350-І від 20.05.19 р.
18Кодифікація вихідної кореспонденції (версія 03)Наказ ректора №0391-І від 30.05.19 р.
19Про організацію відправлення службової кореспонденції засобами поштового зв'язкуНаказ ректора №0571-І від 07.08.19 р.
4. Кадрове забезпечення та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрівНагору
1Положення про порядок присвоєння почесних звань СумДУВчена рада, протокол №3 від 14.10.04 р.
2Положення про почесну грамотуВчена рада, протокол №4 від 08.11.07 р.
3Про уточнення порядку заміщення посад ПВС на умовах сумісництваНаказ ректора №537-І від 13.06.12 р.
4Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівниківВчена рада, протокол №4 від 08.11.12 р.
- Контрольні показники накопичувальної системи обрахунку основних результатів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (версія 03)Наказ ректора №0213-І від 17.03.15 р.
5Перспективний план роботи з кадрового забезпечення діяльності (зі змінами та доповненнями)Вчена рада, протокол №8 від 14.03.13 р.
6Щодо залучення іноземних фахівців до викладацької роботиНаказ ректора №855-І від 21.10.14 р.
- Зміни до НаказуНаказ ректора №0444-І від 28.09.17 р.
7Рішення Вченої ради "Про затвердження форм бюлетенів для таємного голосування"Вчена рада, протокол №08 від 19.02.15 р.
8Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора СумДУНаказ ректора №0312-І від 14.04.15 р.
9Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора СумДУНаказ ректора №0312-І від 14.04.15 р.
10Положення про порядок обрання для участі у виборах ректора СумДУ представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками університетуНаказ ректора №0312-І від 14.04.15 р.
11Порядок організації роботи спостерігачів на виборах ректора СумДУЗатверджено організаційним комітетом з проведення виборів ректора СумДУ, протокол №1 від 14.05.15 р.
12Щодо повідомлення про прийняття на роботуНаказ ректора №0699-І від 05.08.15 р.
- Зміни до НаказуНаказ ректора №1054-І від 23.11.15 р.
13Порядок розгляду у СумДУ атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань професора, доцента і старшого дослідникаНаказ ректора №0442-І від 17.06.16 р.
14Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників СумДУ та укладання з ними трудових договорів (контрактів) (версія 07)Наказ ректора №0223-І від 21.03.18 р.
15Положення про Департамент по роботі з персоналом та підготовці науково-педагогічних кадрівНаказ ректора №0799-І від 20.11.18 р.
16Положення про Центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу (версія 03)Наказ ректора №0283-І від 11.04.19 р.
5. Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрівНагору
1Про проходження педагогічної практики аспірантами СумДУНаказ ректора №305-І від 08.04.13 р.
2Про накладні витрати при підготовці науково-педагогічних кадрівНаказ ректора №1037-І від 20.12.13 р.
3Про оприлюднення текстів дисертаційних робіт та відгуків офіційних опонентівНаказ ректора №701-І від 02.09.14 р.
4Положення про стимулювання роботи з підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів (версія 03)Наказ ректора №0528-І від 05.06.15 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №0597-І від 29.12.17 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №0840-І від 10.12.18 р.
5Положення про порядок розподілу коштів, які отримані за підготовку науково-педагогічних кадрів на умовах повної оплати її вартості (версія 03)Наказ ректора №0062-І від 26.01.16 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №0846-І від 13.12.18 р.
6Структура та зміст навчальних планів здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівняНаказ ректора №0336-І від 18.04.16 р.
7Про апробаційні ради Медичного інституту з попередньої експертизи дисертаційних робітНаказ ректора №0434-І від 13.06.16 р.
8Про наукове стажування громадян України в СумДУНаказ ректора №0367-І від 02.08.17 р.
9Інструкція зі складання кошторису витрат на підготовку та організацію проведення процедури захисту дисертацій у спеціалізованих вчених радах (версія 04)Наказ ректора №0578-І від 15.12.17 р.
10Положення про відділ докторантури та аспірантури (версія 02)Наказ ректора №0003-І від 02.01.18 р.
11Про випускові кафедри на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освітиНаказ ректора №0706-І від 16.10.18 р.
12Положення про організацію атестації здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії (кандидата наук) та доктора наук в СумДУ (версія 02)Наказ ректора №0484-І від 24.06.19 р.
6. Наукова діяльність (загальні питання)Нагору
1Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у СумДУВчена рада, протокол №5 від 13.12.07 р.
2Положення про формування накладних витрат науково-дослідної частиниВчена рада, протокол №3 від 13.11.08 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №65-І від 01.02.13 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №1040-І від 03.12.14 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №0485-І від 24.06.19 р.
3Положення про конкурс проектів науково-дослідних робіт, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету УкраїниНаукова рада, протокол №8 від 02.04.09 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №0391-І від 24.05.18 р.
4Положення про порядок організації і проведення наукових заходівНаукова рада, протокол №2 від 25.10.12 р.
5Про критерії віднесення господарських наукових договорів (контрактів) до міжнароднихНаказ ректора №1092-І від 25.12.14 р.
6Положення про наукову радуНаказ ректора №0578-І від 15.12.17 р.
7Про преміювання за винахідницьку діяльністьНаказ ректора №0594-І від 27.12.17 р.
- Зміни до НаказуНаказ ректора №0871-І від 22.12.18 р.
8Щодо процедури розгляду заявок на отримання міжнародних охоронних документівНаказ ректора №0086-І від 30.01.18 р.
9Про преміювання за збільшення індексу ГіршаНаказ ректора №0110-І від 07.02.18 р.
- Зміни до НаказуНаказ ректора №0344-І від 04.05.18 р.
10Положення про додаткове преміювання вчених за особливі досягнення у науковій роботі та підготовці науково-педагогічних кадрів (версія 11)Наказ ректора №0320-І від 23.04.18 р.
11Положення про організацію захисту прав інтелектуальної власності у Сумському державному університетіНаказ ректора №0508-І від 03.07.18 р.
12Положення про преміювання за досягнення високого рівня оприлюднення результатів наукових досліджень (версія 12)Наказ ректора №0480-І від 21.06.19 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №0498-І від 27.06.19 р.
7. Основні наукові структурні підрозділиНагору
1Положення про міжрегіональну науково-дослідну лабораторію гідродинамічних приводів та установок при кафедрі прикладної гідроаеромеханікиНаказ міністра №1257/269 від 15.09.94 р.
2Положення про Науково-дослідний центр історичного краєзнавстваНаказ ректора №88-І від 29.04.02 р.
3Положення про Сумський регіональний центр електронної мікроскопії і мас-спектрометріїНаукова рада, протокол №1 від 27.10.05 р.
4Положення про лабораторію інноваційних досліджень і трансферу технологійНаукова рада, протокол №3 від 04.01.07 р.
5Положення про науково-дослідну лабораторію механічних випробуваньЗатверджено ректором 09.03.07 р.
6Положення про Науково-навчальний центр вакуумної і електрофізичної апаратури для атомної енергетики подвійного підпорядкування МОНУ та Національній академії наук України у складі СумДУВчена рада, протокол №3 від 18.10.07 р.
7Положення про Науково-дослідний інститут економіки розвиткуВчена рада, протокол №5 від 13.12.07 р.
8Положення про Науковий центр прикладних екологічних дослідженьНаукова рада, протокол №5 від 24.12.08 р.
9Положення про Науковий центр патоморфологічних дослідженьНаукова рада, протокол №3 від 28.10.10 р.
10Положення про науково-виробничу лабораторію "Біонанокомпозит"Наказ ректора №488-І від 29.05.12 р.
11Положення про Регіональний центр екологічного, хіміко-токсикологічного моніторингу та біомедичних дослідженьНаказ ректора №08-І від 08.01.13 р.
12Положення про Науково-навчальний центр "Нано- і біоматеріали"Наказ ректора №303-І від 05.04.13 р.
13Положення про науково-виробничу лабораторію "Прикладних біотехнологій"Наказ ректора №298-І від 08.04.14 р.
14Положення про Центр науково-технічної та економічної інформації (версія 02)Наказ ректора №329-І від 14.04.14 р.
15Положення про науково-дослідну лабораторію розвитку соціально-економічних системНаказ ректора №0562-І від 15.06.15 р.
16Положення про Центр соціально-гуманітарних аспектів регіональних дослідженьНаказ ректора №0133-І від 15.02.16 р.
17Положення про Науково-дослідний інститут енергоефективних технологійНаказ ректора №0522-І від 31.08.16 р.
18Положення про Центр досліджень регіональної безпекиНаказ ректора №0674-І від 09.12.16 р.
19Положення про науково-дослідну лабораторію іонно-плазмових технологійНаказ ректора №0423-І від 15.09.17 р.
20Положення про Науково-навчальний центр екології та нових технологійНаказ ректора №0849-І від 14.12.18 р.
21Положення про наукову лабораторію молекулярно-генетичних досліджень Медичного інституту (версія 02)Наказ ректора №0160-І від 22.02.19 р.
22Положення про Науково-дослідний інститут мінеральних добрив і пігментівНаказ ректора №0368-І від 23.05.19 р.
8. Міжнародна діяльністьНагору
1Положення про стимулювання розвитку грантової роботиВчена рада, протокол №4 від 10.12.09 р.
2Порядок оформлення відряджень за кордон працівників та осіб, які навчаютьсяНаказ ректора №521-І від 23.06.11 р.
3Порядок оформлення прийому іноземних делегацій (громадян)Наказ ректора №536-І від 25.06.11 р.
4Про надання додаткових платних послуг Департаментом міжнародної освітиНаказ ректора №400-І від 29.04.13 р.
5Положення про відділ міжнародного співробітництва (версія 02)Наказ ректора №826-І від 23.10.13 р.
6Про розподіл повноважень щодо участі в наукових грантових проектахНаказ ректора №80-І від 03.02.14 р.
7Доповнення до Порядку оформлення відрядження за кордон та прийому іноземних фахівцівНаказ ректора №920-І від 05.11.14 р.
8Щодо мотивації організаційної роботи з міжнародної діяльностіНаказ ректора №0068-І від 29.01.16 р.
9Про преміювання за особистий внесок в покращення показників міжнародної діяльностіНаказ ректора №0147-І від 18.02.16 р.
- Зміни до НаказуНаказ ректора №0383-І від 16.05.16 р.
10Щодо повноважень інститутів та факультетів з організації міжнародної діяльностіНаказ ректора №0602-І від 28.10.16 р.
11Про створення Координаційного центру підготовки грантових заявок (грантрайтингу)Наказ ректора №0503-І від 31.10.17 р.
12Щодо реєстрації грантових заявокНаказ ректора №0515-І від 05.07.18 р.
13Щодо преміювання за активну участь у підготовці грантових заявокНаказ ректора №0516-І від 05.07.18 р.
14Щодо функцій загальноуніверситетських структурних підрозділів під час виконання міжнародних грантових проектів освітнього спрямуванняНаказ ректора №0626-І від 14.09.18 р.
15Положення про реалізацію грантових проектів програм міжнародної співпраці Європейського Союзу в СумДУНаказ ректора №0245-І від 25.03.19 р.
16Положення про Центр українсько-польської співпраці "Sloboda"Наказ ректора №0245-І від 25.03.19 р.
9. Формування контингенту, правила прийому, переведення та поновленняНагору
1Положення про переведення, відрахування та поновлення студентівВчена рада, протокол №2 від 02.10.03 р.
- Доповнення №1 до ПоложенняВчена рада, протокол №8 від 09.03.06 р.
- Зміни №2 до ПоложенняВчена рада, протокол №8 від 22.03.12 р.
- Зміни №3 до ПоложенняНаказ ректора №0350-І від 25.04.16 р.
2Положення про навчально-науково-виробничий комплексВчена рада, протокол №2 від 15.09.05 р.
3Положення про Центр науково-технічної творчості учнівської молодіВчена рада, протокол №5 від 13.12.07 р.
4Положення про підготовчі курси при СумДУ (версія 02)Наказ ректора №937-І від 25.11.13 р.
5Положення про Бізнес-школу "Youth&Business"Наказ ректора №1020-І від 13.11.15 р.
6Положення про Апеляційну комісіюНаказ ректора №1163-І від 15.12.15 р.
7Положення про ІТ-школу "IT4Teens"Наказ ректора №0455-І від 22.06.16 р.
8Щодо визначення принципів розподілу ліцензованих обсягів прийому за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освітиНаказ ректора №0344-І від 06.07.17 р.
9Правила прийому на кафедру військової підготовки СумДУ в 2019 роціНаказ ректора №0007-І від 09.01.19 р.
10Правила прийому до СумДУ у 2019 роціНаказ ректора №0059-І від 29.01.19 р.
11Положення про приймальну комісію (версія 02)Наказ ректора №0059-І від 29.01.19 р.
12Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до СумДУ в 2019 роціНаказ ректора №0059-І від 29.01.19 р.
13Порядок розподілу виділених СумДУ місць державного замовлення між освітніми програмами однієї спеціальності за освітнім ступенем "магістр" (версія 03)Наказ ректора №0520-І від 08.07.19 р.
14Про порядок відрахування здобувачів вищої освіти за порушенням умов договору (контракту)Наказ ректора №0540-І від 15.07.19 р.
10. Загальні питання організаційно-методичного забезпечення навчального процесуНагору
1Положення про надання послуг деканатами та іншими структурними підрозділами СумДУВчена рада, протокол №11 від 21.06.07 р.
2Про затвердження загальних вимог щодо укладання робочих програм та регламентів модульно-рейтингового контролю з навчальних дисциплінНаказ ректора №427-І від 21.07.08 р.
- Зміни до Загальних вимогНаказ ректора №735-І від 23.09.13 р.
- Зміни до Загальних вимогНаказ ректора №971-І від 03.12.13 р.
3Про впорядкування організації викладання дисциплін вільного вибору студентівНаказ ректора №266-І від 21.04.09 р.
- Зміни до НаказуНаказ ректора №317-І від 06.04.12 р.
4Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графікомВчена рада, протокол №8 від 11.03.10 р.
- Доповнення до ПоложенняНаказ ректора №734-І від 23.09.13 р.
5Про накладні витрати організаційно-методичного управління, деканатів та інших підрозділівНаказ ректора №871-І від 19.11.12 р.
6Про вдосконалення організації самостійної роботи студентівНаказ ректора №511-І від 11.06.14 р.
7Положення про організаційно-методичне управлінняНаказ ректора №0134-І від 20.02.15 р.
8Положення про навчально-методичний відділ змісту освітиНаказ ректора №0134-І від 20.02.15 р.
9Положення про навчально-організаційний відділНаказ ректора №0134-І від 20.02.15 р.
10Про створення Робочих проектних груп з розроблення та супроводження освітніх програмНаказ ректора №1022-І від 13.11.15 р.
11Про організацію викладання дисциплін вільного виборуНаказ ректора №0342-І від 21.04.16 р.
12Положення про організацію освітнього процесуНаказ ректора №0452-І від 22.06.16 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №0641-І від 16.11.16 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №0796-І від 19.11.18 р.
13Методична інструкція "Загальні вимоги до структури, змісту та оформлення освітніх програм"Наказ ректора №0451-І від 04.10.17 р.
14Про перезарахування дисципліни "Іноземна мова"Наказ ректора №0478-І від 19.10.17 р.
15Методична інструкція "Загальні вимоги до структури, змісту та оформлення екзаменаційних матеріалів контрольних заходів підсумкової атестації за ступенем "бакалавр", що проводяться за тестовими технологіями"Наказ ректора №0106-І від 06.02.18 р.
16Щодо оприлюднення освітніх програм, їх освітніх компонентів та інформації про дотримання Ліцензійних вимогНаказ ректора №0431-І від 01.06.18 р.
17Положення про відділ ліцензування, акредитації та статистики (версія 02)Наказ ректора №0818-І від 30.11.18 р.
18Методична інструкція "Загальні вимоги до оформлення екзаменаційних матеріалів для контрольних заходів, що проводяться за тестовими технологіями" (версія 03)Наказ ректора №0227-І від 21.03.19 р.
19Перелік випускових кафедр СумДУ (версія 05)Наказ ректора №0281-І від 10.04.19 р.
20Щодо зберігання матеріалів з контролю успішності студентівНаказ ректора №0310-І від 25.04.19 р.
21Положення про конкурс "Педагогічні інновації СумДУ"Наказ ректора №0493-І від 26.06.19 р.
11. Науково-навчальна робота студентів. Наукове товариствоНагору
1Положення про Експериментальний науково-дослідний студентський інститутВчена рада, протокол №10 від 12.05.05 р.
2Положення про індивідуальну підготовку студентів за навчальним планом із поглибленою науковою складовою (версія 02)Наказ ректора №1071-І від 18.12.14 р.
3Положення про діяльність молодіжних наукових творчих об'єднань у СумДУНаказ ректора №0336-І від 18.04.16 р.
4Положення про стимулювання студентів та їх керівників за досягнуті результати у конкурсах студентських наукових робіт та предметних олімпіадах всеукраїнського та міжнародного рівнівНаказ ректора №0581-І від 17.10.16 р.
5Положення про організацію Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у СумДУ (версія 02)Наказ ректора №0530-І від 16.11.17 р.
6Положення про гранти Наукового товариства, студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених СумДУ (версія 03)Наказ ректора №0767-І від 05.11.18 р.
7Положення про наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених СумДУ (версія 02)Конференція трудового колективу, протокол №5 від 25.01.19 р.
8Цільова комплексна програма "Організація наукової роботи студентів в органічному поєднанні з навчальним процесом" на 2019-2021 рокиВчена рада, протокол №13 від 20.06.19 р.
12. Академічна мобільність. Навчання іноземних громадянНагору
1Положення про участь у загальноукраїнському конкурсі щодо навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників СумДУ за кордономВчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р.
2Про стажування аспірантів, наукових та науково-педагогічних працівників за кордономНаказ ректора №493-І від 31.05.12 р.
3Про стажування іноземних громадян у СумДУНаказ ректора №970-І від 12.12.12 р.
- Зміни до НаказуНаказ ректора №0389-І від 29.08.17 р.
4Положення про Раду голів земляцтв Сумського державного університетуНаказ ректора №298-І від 03.04.14 р.
5Порядок організації прийому на навчання іноземних громадян (версія 02)Наказ ректора №562-І від 26.06.14 р.
6Щодо залучення іноземних студентів на довгострокове навчання в СумДУНаказ ректора №987-І від 26.11.14 р.
7Положення про Інтернаціональний культурний центрНаказ ректора №1149-І від 14.12.15 р.
8Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти (версія 03)Наказ ректора №0521-І від 10.07.18 р.
9Технічний опис свідоцтв про закінчення підготовчого відділення підготовчого факультету, відділення (підрозділу) для іноземців та осіб без громадянства СумДУ та порядок їх видачіНаказ ректора №0717-І від 19.10.18 р.
10Положення про Департамент міжнародної освітиНаказ ректора №0849-І від 14.12.18 р.
11Про уточнення основних завдань ВІОД та ВМЗ з питань академічної мобільностіНаказ ректора №0049-І від 25.01.19 р.
12Положення про студентську агенцію з академічної мобільностіНаказ ректора №0160-І від 22.02.19 р.
13Положення про відділ інтернаціоналізації освітньої діяльностіНаказ ректора №0160-І від 22.02.19 р.
13. Лінгвістичне супроводження діяльностіНагору
1Про визначення рівня та можливості навчання іноземних студентів англійською (російською) мовоюНаказ ректора №40-І від 23.01.07 р.
2Про створення "Класу Конфуцію" та організацію курсів вивчення китайської мовиНаказ ректора №153-І від 23.02.10 р.
3Положення про Лінгвістичний центр Департаменту міжнародної освітиВчена рада, протокол №4 від 10.11.11 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №995-І від 19.12.12 р.
- Доповнення до ПоложенняНаказ ректора №0211-І від 03.05.17 р.
4Положення про Лінгвістичний навчально-методичний центр кафедри іноземних мов (версія 03)Наказ ректора №610-І від 05.07.13 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №0042-І від 01.02.17 р.
5Положення про Перекладацький навчально-методичний центр "LinguoStar" (версія 03)Наказ ректора №571-І від 01.07.14 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №0099-І від 24.02.17 р.
6Цільова комплексна програма "Мовна політика та її реалізація, у тому числі через підвищення рівня володіння іноземними мовами студентами та співробітниками - один із чинників успішності університету у міжнародному науково-освітньому просторі"Наказ ректора №40-І від 17.01.15 р.
7Положення про Центр професійного розвитку та мовної освіти "Academia"Наказ ректора №0442-І від 17.06.16 р.
8Положення про Навчально-методичний центр німецької мови "Німецький центр СумДУ/Deatsches Zentrum SumDU"Наказ ректора №0298-І від 16.06.17 р.
9Положення про Навчально-методичний центр слов'янських мов "Лінгвістичний центр слов'янських мов СумДУ"Наказ ректора №0298-І від 16.06.17 р.
10Про надання платних послуг з проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовоюНаказ ректора №0336-І від 05.07.17 р.
14. Медична освіта та інші послуги медичної спрямованостіНагору
1Положення про організацію консультаційної роботи та повторне вивчення відрахованими студентами окремих дисциплін і курсів з наступним складанням іспитів або заліківНаказ ректора №241-І від 08.06.05 р.
- Про розповсюдження дії Положення тільки на Медичний інститутНаказ ректора №158-І від 25.02.11 р.
2Положення про порядок розподілу коштів, отриманих від сплати за навчання лікарів-інтернів, магістрів та клінординаторів Медичного інституту, які навчаються на умовах повної оплати вартості навчанняВчена рада, протокол №6 від 11.01.07 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №401-І від 29.04.13 р.
3Положення про Навчально-методичний та науково-консультативний центр лазерної хірургіїВчена рада, протокол №8 від 12.03.09 р.
4Положення про Регіональний науково-навчальний центр ендоскопічних методів діагностики та малоінвазійної хірургії Медичного інститутуВчена рада, протокол №11 від 11.06.09 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №733-І від 23.09.13 р.
5Положення про Регіональний навчально-тренувальний центр для підготовки немедичних працівників з надання першої невідкладної допомогиНаказ ректора №1010-І від 13.12.13 р.
6Положення про Центр підвищення кваліфікації працівників хіміко-токсикологічних випробувальних лабораторійНаказ ректора №1010-І від 13.12.13 р.
7Положення про лікувально-діагностичну роботу клінічних кафедр Медичного інститутуНаказ ректора №1078-І від 19.12.14 р.
8Положення про регіональний науково-навчальний центр ультразвукової діагностики Медичного інституту СумДУ (версія 02)Наказ ректора №0893-І від 13.10.15 р.
9Положення про надання платних послуг кафедрою фізичної реабілітації та спортивної медициниНаказ ректора №0674-І від 09.12.16 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №0091-І від 21.02.17 р.
10Положення про надання платних послуг факультетом післядипломної медичної освіти Медичного інституту (версія 02)Наказ ректора №0040-І від 01.02.17 р.
11Положення про Науково-навчальний діагностичний центр томографіїНаказ ректора №0578-І від 15.12.17 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №0535-І від 12.07.19 р.
12Положення про Науково-методичний центр спортивної медицини Медичного інститутуНаказ ректора №0205-І від 16.03.18 р.
13Щодо запобігання контрольованих інфекцій учасників освітнього процесу в Медичному інститутіНаказ ректора №0458-І від 08.06.18 р.
14Порядок отримання медичного дозволу на поселення в гуртожиток та проходження комплексного медичного огляду іноземними студентами та слухачами підготовчого відділенняНаказ ректора №0611-І від 06.09.18 р.
15Положення про порядок відпрацювання студентами Медичного інституту пропущених навчальних занять та ліквідацію академічної різниціНаказ ректора №0160-І від 22.02.19 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №0542-І від 17.07.19 р.
16Положення про Центр підготовки до Єдиного державного кваліфікаційного та ліцензійних інтегрованих іспитівНаказ ректора №0160-І від 22.02.19 р.
17Положення про Університетську клініку (версія 02)Наказ ректора №0210-І від 14.03.19 р.
15. Заочна (дистанційна) форма навчання. Професійна та друга вища освітаНагору
1Про внесення змін у навчальний процес з надання другої вищої освітиНаказ ректора №792-І від 14.10.11 р.
2Про зміни в організації самостійної роботи студентів за заочною формою навчанняНаказ ректора №01-І від 03.01.12 р.
3Положення про порядок фінансування заочної (дистанційної) форми навчання (версія 02)Наказ ректора №310-І від 09.04.13 р.
- Зміни та доповнення до ПоложенняНаказ ректора №0426-І від 07.06.19 р.
4Положення про порядок фінансування діяльності з перепідготовки фахівців (версія 02)Наказ ректора №568-І від 18.06.13 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №0999-І від 09.11.15 р.
5Положення про Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання (версія 02)Наказ ректора №541-І від 19.06.14 р.
6Положення про Центр професійної та післядипломної освітиНаказ ректора №1149-І від 14.12.15 р.
7Положення про Територіальний центр дистанційних комунікаційНаказ ректора №0336-І від 18.04.16 р.
8Про організацію паралельного навчання за заочною (дистанційною) формоюНаказ ректора №0390-І від 23.05.16 р.
9Положення про організацію дистанційного навчання (версія 02)Наказ ректора №0160-І від 22.02.19 р.
10Про розрахунок обсягу навантаження тьюторів студентів дистанційної форми навчанняНаказ ректора №0367-І від 23.05.19 р.
16. Організаційно-методичне забезпечення системи e-learning та змішаного навчанняНагору
1Положення про комп'ютерний клас самостійної роботи студентівВчена рада, протокол №3 від 14.10.04 р.
2Положення про навчально-методичні електронні виданняВчена рада, протокол №5 від 22.12.06 р.
3Про використання навчально-методичних матеріалів дистанційної форми навчанняНаказ ректора №743-І від 13.11.09 р.
4Концепція розбудови єдиного освітнього середовища e-learningВчена рада, протокол №3 від 13.10.11 р.
5Положення про відкритий освітній ресурс OpenCourseWare СумДУНаказ ректора №733-І від 15.09.14 р.
6Положення про Організаційно-методичний центр технологій електронного навчанняНаказ ректора №951-І від 14.11.14 р.
7Положення про конкурс на кращу колекцію навчальних матеріалів, опублікованих у відкритому доступі на OpenCourseWareНаказ ректора №1020-І від 13.11.15 р.
8Про проведення конкурсу на розроблення електронного контенту масових відкритих онлайн-курсівНаказ ректора №0292-І від 22.03.16 р.
9Положення про розроблення та атестацію дистанційних курсів у СумДУНаказ ректора №0336-І від 18.04.16 р.
10Про механізм розрахунку матеріального заохочення викладачів за супроводження дистанційних курсівНаказ ректора №0622-І від 04.11.16 р.
11Вимоги до навчально-методичних матеріалів дистанційної форми навчання та критерії їх оцінювання (версія 04)Наказ ректора №0048-І від 03.02.17 р.
12Про змішану форму організації навчання за освітніми програмамиНаказ ректора №0252-І від 30.03.18 р.
- Доповнення до наказуНаказ ректора №0318-І від 20.04.18 р.
13Про змішане навчання з окремих дисциплінНаказ ректора №0537-І від 19.07.18 р.
14Положення про загальноуніверситетський конкурс "Інновації ІКТ для сучасної освіти ICT4EDU"Наказ ректора №0274-І від 09.04.19 р.
17. Інтеграційні зв'язки з замовниками кадрів. Організація практики та державної атестації. Документи про освіту. Працевлаштування випускниківНагору
1Положення про кваліфікаційну роботу фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"Методична рада, протокол №4 від 14.01.98р.
2Про проходження практикиНаказ ректора №458-І від 31.12.04 р.
3Положення про юридичну клінікуВчена рада, протокол №9 від 12.06.08 р.
4Примірне Положення про Асоціацію випускниківЗатверджено ректором 13.04.09 р.
5Примірне Положення про Асоціацію випускників кафедри (спеціальності)Затверджено ректором 13.04.09 р.
6Про порядок видачі документів з відзнакоюНаказ ректора №526-І від 11.06.10 р.
- Зміни до НаказуНаказ ректора №362-І від 13.04.12 р.
7Положення про Студентський центр сприяння працевлаштуванню студентів і випускниківВчена рада, протокол №12 від 12.05.11 р.
8Положення про відділ практики та інтеграційних зв'язків з замовниками кадрівВчена рада, протокол №3 від 13.10.11 р.
9Про визначення підсумкових оцінок з навчальних дисциплін у документах про освітуНаказ ректора №436-І від 15.05.13 р.
10Щодо посилення роботи по взаємодії із випускникамиНаказ ректора №980-І від 24.11.14 р.
11Порядок видачі та зразки документів про вищу освіту в СумДУ (версія 02)Наказ ректора №0298-І від 16.06.17 р.
12Положення про експертні ради роботодавцівНаказ ректора №0578-І від 15.12.17 р.
13Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій СумДУ з атестації здобувачів вищої освіти (версія 02)Наказ ректора №0469-І від 20.06.19 р.
18. Бібліотечна діяльністьНагору
1Положення про організацію та порядок обміну і розповсюдження документів через обмінний фонд бібліотекиВчена рада, протокол №9 від 13.04.06 р.
2Положення про порядок формування фонду бібліотекиВчена рада, протокол №10 від 17.05.06 р.
3Положення щодо порядку проведення замовлень на придбання (видання) навчально-методичної, наукової літератури та періодичних виданьВчена рада, протокол №5 від 18.12.08 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №311-І від 05.04.12 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №312-І від 05.04.12 р.
4Положення про платні послуги бібліотеки (версія 03)Наказ ректора №0197-І від 21.04.17 р.
5Стратегія розвитку бібліотеки на 2018-2022 р.р.Наказ ректора №0488-І від 22.06.18 р.
6Положення про бібліотеку (версія 03)Наказ ректора №0550-І від 27.07.18 р.
7Правила користування бібліотекою (версія 02)Наказ ректора №0110-І від 11.02.19 р.
8Положення про відділ комплектування та наукової обробки документів бібліотекиНаказ ректора №0160-І від 22.02.19 р.
9Положення про відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення бібліотекиНаказ ректора №0160-І від 22.02.19 р.
10Положення про інформаційно-бібліографічний відділ бібліотекиНаказ ректора №0160-І від 22.02.19 р.
11Положення про відділ обслуговування бібліотекиНаказ ректора №0160-І від 22.02.19 р.
12Положення про філію бібліотекиНаказ ректора №0160-І від 22.02.19 р.
13Положення про бібліотеку Медичного інститутуНаказ ректора №0160-І від 22.02.19 р.
19. Видавнича діяльність. Електронні виданняНагору
1Положення про видавничу діяльність, порядок опублікування матеріалів та надання видавничих послугВчена рада, протокол №3 від 14.10.04 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №323-І від 09.09.05 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №346-І від 26.09.05 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №313-І від 05.04.12 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №314-І від 05.04.12 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №379-І від 28.04.14 р.
2Положення про порядок надання Сумським державним університетом поліграфічних та інших платних послуг у сфері видавничої діяльностіВчена рада, протокол №11 від 10.06.10 р.
3Про структуру управління контентом web-сайтів наукових журналів та вимоги до їх функціонуванняНаказ ректора №609-І від 20.07.11 р.
4Положення про ВидавництвоНаказ ректора №0134-І від 20.02.15 р.
5Про преміювання за оптимізацію витрат СумДУ на доступ до інформаційних ресурсів та баз данихНаказ ректора №0230-І від 11.03.16 р.
6Положення про порядок видання наукових журналів (версія 03)Наказ ректора №0314-І від 21.06.17 р.
7Про підвищення рівня наукових журналів, що видаються в СумДУНаказ ректора №0385-І від 28.08.17 р.
8Про організацію надання послуг у сфері видавничої діяльності при замовленні структурними підрозділами університетуНаказ ректора №0024-І від 10.01.18 р.
9Положення про Науково-навчальний центр "ARMG publishing"Наказ ректора №0205-І від 16.03.18 р.
10Інструкція з експертної оцінки наукових публікацій на предмет наявності в них інформації з обмеженим доступомНаказ ректора №0545-І від 26.07.18 р.
11Про заходи щодо підвищення ефективності видавництва університетуНаказ ректора №0624-І від 13.09.18 р.
12Про видавничу діяльністьНаказ ректора №0781-І від 09.11.18 р.
13Про роботу web-сервісу "Наукові публікації СумДУ"Наказ ректора №0835-І від 05.12.18 р.
20. Інтегрована інформаційна система. Інформаційно-рекламна діяльністьНагору
1Положення про веб-систему СумДУВчена рада, протокол №10 від 17.05.06 р.
2Положення про інформаційний wap-сервіс "Контракт"Вчена рада, протокол №8 від 15.03.07 р.
3Положення про програмно-технічну складову інтегрованої інформаційної системи СумДУВчена рада, протокол №11 від 11.06.09 р.
- Доповнення до ПоложенняНаказ ректора №281-І від 01.04.10 р.
4Про медіа-архівНаказ ректора №613-І від 25.07.11 р.
5Структура управління контентом web-сайту ЦНТЕІНаказ ректора №788-І від 13.10.11 р.
6Про організацію функціонування Інтернет-радіо СумДУНаказ ректора №881-І від 14.11.11 р.
7Про представлення у web-просторі профорієнтаційних, наукових, спортивних, культурно-масових та інших заходівНаказ ректора №340-І від 10.04.12 р.
8Про англомовний контент web-системи СумДУНаказ ректора №1000-І від 20.12.12 р.
- Додаток 1 - Структура англомовного контенту загальноуніверситетського рівня (версія 02)Наказ ректора №0718-І від 09.09.14 р.
- Додаток 2 - Рекомендації до змісту візитівки структурного підрозділу університету (версія 02)Наказ ректора №0718-І від 09.09.14 р.
9Про започаткування внутрішньоуніверситетських грантів на розроблення суспільнозначущих веб-проектівНаказ ректора №234-І від 21.03.14 р.
10Про реалізацію положень Закону України "Про освіту" в частині статті 30 "Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти"Наказ ректора №0492-І від 26.10.17 р.
11Щодо забезпечення зберігання електронних версій документівНаказ ректора №0334-І від 05.07.17 р.
12Положення про Інституційний репозитарій eSSUIR (версія 02)Наказ ректора №0405-І від 30.05.18 р.
13Про організаційне забезпечення та структуру управління контентом web-системи СумДУНаказ ректора №0530-І від 11.07.19 р.
- Додаток №1 - Структура управління контентом (наповненням) WEB-системи СумДУ (версія 07)Наказ ректора №0530-І від 11.07.19 р.
14Положення про конкурс англомовних іміджевих матеріалів про СумДУНаказ ректора №0656-І від 16.09.19 р.
21. Структурні підрозділи інформаційно-рекламної діяльностіНагору
1Положення про газету СумДУ "Резонанс"Вчена рада, протокол №10 від 12.05.05 р.
2Положення про Науково-навчальний центр прикладних соціально-комунікаційних технологій "PR-консалтинг"Вчена рада, протокол №4 від 08.11.12 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №0401-І від 26.05.16 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №0245-І від 19.05.17 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №0277-І від 06.06.17 р.
3Положення про групу з бренд-менеджменту та виробництва медіа-контентуНаказ ректора №0581-І від 17.10.16 р.
4Положення про Центр медіа-трансляційНаказ ректора №0627-І від 14.09.18 р.
5Положення про Центр медіакомунікацій та рекламної діяльностіНаказ ректора №0849-І від 14.12.18 р.
6Положення про Прес-центрНаказ ректора №0484-І від 24.06.19 р.
7Положення про Студентську медіа агенцію "Studio16х9"Наказ ректора №0484-І від 24.06.19 р.
22. ІТ-підрозділи та додаткові ІТ-послугиНагору
1Положення про Центр технічного обслуговування інформаційних системВчена рада, протокол №14 від 23.06 11 р.
2Положення про Навчально-методичний центр комп'ютерних наук кафедри комп'ютерних наукНаказ ректора №180-І від 01.03.13 р.
3Про вдосконалення діяльності за ІТ-напрямомНаказ ректора №217-І від 12.03.13 р.
4Про залучення викладачів та студентів факультету ЕлІТ до діяльності університету за ІТ-напрямомНаказ ректора №639-І від 25.07.13 р.
5Положення про Стартап-центр "New Generation"Наказ ректора №348-І від 22.04.14 р.
6Положення про відділ захисту інформації в автоматизованих системах ЦТОІСНаказ ректора №464-І від 27.05.14 р.
7Положення про Центр інформаційних системНаказ ректора №951-І від 14.11.14 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №0001-І від 03.01.17 р.
8Положення про Навчально-науковий центр Delcam-СумДУ "Комп'ютерні технології проектування і обробки виробів"Наказ ректора №1020-І від 13.11.15 р.
9Положення про Навчально-методичний центр Microsoft Imagine AcademyНаказ ректора №0061-І від 10.02.17 р.
10Положення про Науково-консультаційний та навчально-методичний центр "Інформаційні технології проектування" (версія 02)Наказ ректора №0298-І від 16.06.17 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №0056-І від 18.01.18 р.
11Положення про групу комп'ютерних технологій дизайнуНаказ ректора №0298-І від 16.06.17 р.
12Положення про групу web-орієнтованих інформаційних системНаказ ректора №0423-І від 15.09.17 р.
13Положення про Центр бенчмаркінгу та веб-менеджментуНаказ ректора №0124-І від 09.02.18 р.
14Положення про Раду з інформатизаціїНаказ ректора №0124-І від 09.02.18 р.
15Положення про Центр веб-розробленняНаказ ректора №0124-І від 09.02.18 р.
16Про реорганізацію Центру технічного обслуговування інформаційних системНаказ ректора №0178-І від 02.03.18 р.
17Положення про Навчально-методичний центр "Проф-ІТ" (версія 02)Наказ ректора №0205-І від 16.03.18 р.
18Положення про Центр комп'ютерних технологій (версія 02)Наказ ректора №0783-І від 09.11.18 р.
19Положення про Студентський центр інформаційних технологійНаказ ректора №0849-І від 14.12.18 р.
20Методична інструкція "Загальні вимоги до оформлення документів для виконання ІТ-проектів"Наказ ректора №0418-І від 07.06.19 р.
23. Телекомунікаційне та технічне забезпечення діяльностіНагору
1Положення про облікову картку комп'ютеризованого робочого місцяНаказ ректора №31-І від 22.02.00 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №479-І від 07.06.11 р.
2Про організацію роботи користувачів комп'ютерної мережіНаказ ректора №127-І від 28.03.06 р.
3Положення про діяльність та послуги, що надаються групою контролю й обслуговування систем відеоспостереження та обробки відеоматеріалівВчена рада, протокол №7 від 13.03.08 р.
- Зміни №1 до ПоложенняВчена рада, протокол №11 від 11.06.09 р.
4Про створення Центру колективного користування обладнанням для морфологічних дослідженьНаказ ректора №456-І від 03.07.09 р.
5Положення про підключення комп'ютеризованих робочих місць до корпоративної комп'ютерної мережіВчена рада, протокол №8 від 11.03.10 р.
- Доповнення до ПоложенняНаказ ректора №280-І від 01.04.10 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №426-І від 24.05.11 р.
6Положення про користування послугами Інтернет та електронної поштиВчена рада, протокол №8 від 11.03.10 р.
- Зміни №1 до ПоложенняНаказ ректора №523-І від 11.06.10 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №435-І від 26.05.11 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №855-І від 08.11.11 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №30-І від 17.01.12 р.
7Про створення Центру колективного користування металообробним обладнаннямНаказ ректора №367-І від 04.05.11 р.
8Про організацію роботи мультимедійних аудиторійНаказ ректора №791-І від 14.10.11 р.
9Положення про Центр електротехнологій (версія 02)Наказ ректора №0135-І від 09.03.17 р.
- Положення про електротехнічну лабораторіюВчена рада, протокол №6 від 18.11.10 р.
10Про організацію надання послуг у сфері заправки картриджів, обслуговування та ремонту комп'ютерної та оргтехніки, периферійного устаткування при замовленні структурними підрозділами університетуНаказ ректора №0192-І від 12.03.18 р.
11Положення про організацію та користування корпоративною електронною поштою (версія 02)Наказ ректора №0348-І від 05.05.18 р.
12Положення про групу з заправки картриджів, обслуговування, ремонту периферійного та електронного обладнання (версія 02)Наказ ректора №0488-І від 22.06.18 р.
13Положення про Центр колективного користування науковим обладнанням "Лабораторія матеріалознавства геліоенергетики, сенсорних та наноелектронних систем"Наказ ректора №0488-І від 22.06.18 р.
14Положення про Центр колективного користування науковим обладнанням Медичного інститутуНаказ ректора №0160-І від 22.02.19 р.
24. Позанавчальна діяльність. Студентське самоврядуванняНагору
1Положення про старосту академічної групиВчена рада, протокол №1 від 31.08.05 р.
2Положення про молодіжне кафе-клубВчена рада, протокол №5 від 08.12.05 р.
3Положення про загін з охорони громадського порядкуВчена рада, протокол №8 від 09.03.06 р.
4Положення про Комісію з профілактики правопорушень студентівВчена рада, протокол №10 від 17.05.07 р.
5Положення про щорічний конкурс на кращого студента СумДУВчена рада, протокол №9 від 12.06.08 р.
6Положення про студента-куратора академічної групиВчена рада, протокол №2 від 10.09.09 р.
7Положення про куратора академічної групи (нова редакція)Вчена рада, протокол №7 від 11.02.10 р.
8Положення про відділ позанавчальної роботи зі студентською молоддюВчена рада, протокол №7 від 11.02.10 р.
9Положення про чергування студентів у навчальних корпусахНаказ ректора №510-І від 06.06.12 р.
10Щодо механізмів фінансування студентського самоврядуванняНаказ ректора №0640-І від 06.07.15 р.
11Положення про Школу розвитку пам'ятіНаказ ректора №0931-І від 23.10.15 р.
12Положення про студентський клуб "Спортлайн"Наказ ректора №0442-І від 17.06.16 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №0039-І від 31.01.17 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №0123-І від 03.03.17 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №0186-І від 05.03.19 р.
13Положення про Центр соціокультурного розвиткуНаказ ректора №0061-І від 10.02.17 р.
14Положення про організацію відділу організаційно-методичної роботи органів студентського самоврядування (версія 02)Наказ ректора №0205-І від 16.03.18 р.
15Положення про Центр військово-патріотичного виховання студентської та шкільної молодіНаказ ректора №0296-І від 13.04.18 р.
16Положення про Культурно-мистецький центр (версія 02)Наказ ректора №0296-І від 13.04.18 р.
17Положення про студентське самоврядування (версія 06)Конференція студентського самоврядування, протокол №9 від 27.04.18 р.
25. Спорт та фізичне вихованняНагору
1Положення про Футзальний (міні-футбольний) клуб ФК "Університет"Вчена рада, протокол №4 від 11.11.04 р.
2Положення про волейбольний клуб ВК "Університет"Вчена рада, протокол №2 від 15.09.06 р.
3Положення про надання платних послуг спортивним клубомВчена рада, протокол №5 від 22.12.06 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №0025-І від 24.01.17 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №0681-І від 02.10.18 р.
4Положення про спортивний клуб "Університет"Вчена рада, протокол №9 від 12.06.08 р.
5Положення про Клуб інтелектуальних ігор "Інтелект"Вчена рада, протокол №10 від 10.03.11 р.
6Організація фізичного виховання у СумДУВчена рада, протокол №5 від 11.02.16 р.
7Положення про спортивну споруду манеж СумДУ та діяльність на його базіНаказ ректора №0442-І від 17.06.16 р.
8Про затвердження порядку проведення щорічного оцінювання і поліпшення фізичної підготовленості студентівНаказ ректора №0189-І від 05.03.18 р.
9Про фінансово-економічне супроводження спортивної діяльності університетуНаказ ректора №0058-І від 29.01.19 р.
10Порядок розподілу коштів, що виділяються на фінансування спортивної діяльностіНаказ ректора №0424-І від 07.06.19 р.
11Про створення Центру пляжного волейболуНаказ ректора №0632-І від 10.09.19 р.
26. Фінансово-економічна діяльність (загальні питання) та організація закупівельНагору
1Положення про порядок використання коштів, матеріальних цінностей, які надходять до СумДУ як спонсорська допомога, благодійні внески юридичних і фізичних осібВчена рада, протокол №1 від 31.08.04 р.
- Про заборону прийому благодійних внесків від осіб, які навчаються в СумДУНаказ ректора №16-І від 15.01.07 р.
2Про фінансову звітність за роботу на умовах погодинної оплати праціНаказ ректора №417-І від 06.12.04 р.
3Порядок звітування за службові відрядження в межах УкраїниЗатверджено ректором 03.09.05 р.
4Положення про порядок створення та головні функції тендерного комітету щодо організації та проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні коштиНаказ ректора №07-І від 06.01.06 р.
5Про удосконалення порядку звітування про відрядженняНаказ ректора №129-І від 29.03.06 р.
6Положення про ревізійний відділВчена рада, протокол №10 від 17.05.06 р.
7Положення про порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язківВчена рада, протокол №8 від 15.03.07 р.
- Зміни №1 до ПоложенняВчена рада, протокол №7 від 12.02.09 р.
8Про відшкодування витрат за маршрутним листом працівникам СумДУНаказ ректора №651-І від 11.11.08 р.
9Положення про преміювання працівників науково-педагогічного, адміністративно-управлінського, навчально-допоміжного, адміністративно-господарського персоналу та інших працівників за рахунок загального та спеціального фондуВчена рада, протокол №9 від 09.04.09 р.
- Зміни до ПоложенняВчена рада, протокол №4 від 10.12.09 р.
10Про скасування оформлення бланку "Посвідчення про відрядження"Наказ ректора №240-І від 18.03.13 р.
- Зміни до НаказуНаказ ректора №0090-І від 31.01.18 р.
11Про оприлюднення фінансово-економічної інформаціїНаказ ректора №909-І від 05.11.14 р.
12Положення про бухгалтерську службуНаказ ректора №0442-І від 17.06.16 р.
13Положення про тендерний комітетНаказ ректора №0501-І від 01.08.16 р.
14Положення про організацію закупівель, що здійснюються СумДУ без проведення тендерних процедурНаказ ректора №0542-І від 09.09.16 р.
15Про створення сектору комплектації матеріально-технічних ресурсів у складі АГЧНаказ ректора №0368-І від 03.07.17 р.
16Про порядок списання матеріальних цінностей і оцінювання благодійної допомогиНаказ ректора №0326-І від 25.04.18 р.
27. Нормативне забезпечення розрахунку штатуНагору
1Положення про нормування обсягів педагогічного навантаження кафедр з врахуванням ефективності роботи з підготовки науково-педагогічних кадрівВчена рада, протокол №9 від 16.04.07 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №596-І від 18.07.12 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №0846-І від 13.12.18 р.
2Положення про порядок формування штатного розпису професорсько-викладацького складу кафедр (нова редакція)Вчена рада, протокол №3 від 13.11.08 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №256-І від 22.03.12 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №536-І від 13.06.12 р.
3Про визначення видів робіт викладачів, які забезпечують навчальний процес за дистанційною формою навчання та норм їх оплатиНаказ ректора №434-І від 26.05.11 р.
4Положення про розрахунок штатних одиниць кафедр та оплату праці викладачів, які проводять навчальний процес англійською мовою (нова редакція)Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №258-І від 22.03.12 р.
5Про встановлення тимчасових норм розрахунку обсягу навчального навантаження для ЦЗДВН та ЦПОНаказ ректора №652-І від 05.09.11 р.
6Про порядок розрахунків штату ПВС кафедри мовної підготовки іноземних громадянНаказ ректора №255-І від 22.03.12 р.
7Положення про групу планування та обліку навчального навантаженняНаказ ректора №0488-І від 22.06.18 р.
8Норми часу для планування й обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівниківНаказ ректора №0587-І від 31.08.18 р.
9Принципи формування штату науково-педагогічних працівників СумДУ (версія 03)Наказ ректора №0607-І від 06.09.18 р.
10Про встановлення нормативів щодо зменшення навчального навантаженняНаказ ректора №0698-І від 11.10.18 р.
28. Загальноорганізаційні питання госпрозрахункової діяльностіНагору
1Положення про субрахунки структурних підрозділівВчена рада, протокол №1 від 31.08.04 р.
- Доповнення до ПоложенняВчена рада, протокол №2 від 16.09.04 р.
2Положення про порядок розподілу коштів, отриманих від договорів на поглиблену цільову підготовку спеціаліста на замову підприємств, установ та організаційВчена рада, протокол №1 від 31.08.04 р.
- Доповнення №1 до ПоложенняВчена рада, протокол №2 від 16.09.04 р.
3Про порядок використання грошових коштів субрахунків структурних підрозділівНаказ ректора №304-І від 17.09.04 р.
- Зміни до НаказуНаказ ректора №616-І від 19.07.10 р.
4Про взаємодію відділу договірних відносин із структурними підрозділами СумДУНаказ ректора №542-І від 26.09.08 р.
5Положення про відділ договірних відносинВчена рада, протокол №5 від 18.12.08 р.
6Про вдосконалення механізмів визначення вартості платних послугНаказ ректора №522-І від 11.06.12 р.
7Методика розрахунку складових фонду оплати праці загальноуніверситетських структурних підрозділів в собівартості платних послугНаказ ректора №663-І від 12.09.12 р.
8Щодо впорядкування форми кошторисуНаказ ректора №701-І від 27.09.12 р.
9Про затвердження порядку надання платних послуг та шаблонів документівНаказ ректора №569-І від 18.06.13 р.
10Положення про Департамент бізнес-процесівНаказ ректора №0581-І від 17.10.16 р.
11Щодо обліку надходжень і витрат по структурним підрозділам в частині надання ними додаткових платних послугНаказ ректора №0181-І від 06.04.17 р.
12Про облік витрат кафедри військової підготовкиНаказ ректора №0366-І від 31.07.17 р.
13Щодо розрахунку вартості додаткових платних послуг в СумДУ, які надаються у 2019 роціНаказ ректора №0011-І від 10.01.19 р.
- Доповнення до НаказуНаказ ректора №0114-І від 11.02.19 р.
14Щодо нормативів розрахунку вартості додаткових платних послуг в СумДУ, які надаються у 2019 роціНаказ ректора №0029-І від 17.01.19 р.
- Доповнення до НаказуНаказ ректора №0114-І від 11.02.19 р.
15Положення про порядок розподілу коштів, отриманих за підготовку студентів денної форми навчання (версія 05)Наказ ректора №0550-І від 23.07.19 р.
29. Платні послуги. Підвищення кваліфікації та відповідні навчально-методичні центри**Нагору
1Положення про порядок використання коштів, отриманих від оплати за навчання фахівців на курсах перепідготовки на базі кафедри електроенергетикиВчена рада, протокол №9 від 13.04.07 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №185-І від 04.03.13 р.
2Положення про порядок використання коштів, отриманих від оплати за навчання фахівців на курсах перепідготовки на базі кафедр технічної теплофізики, прикладної гідроаеромеханікиВчена рада, протокол №11 від 21.06.07 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №631-І від 19.07.13 р.
3Положення про Регіональний навчально-методичний та науково-консультаційний центр "ТЕХНОЛОГІЯ"Вчена рада, протокол №4 від 08.11.07 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №249-І від 21.03.13 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №0423-І від 07.06.16 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №0061-І від 19.01.18 р.
4Положення про порядок використання коштів, отриманих від оплати за навчання слухачів на курсах підвищення кваліфікації у Центрі післядипломної освітиВчена рада, протокол №8 від 12.03.09 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №596-І від 09.07.10 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №131-І від 18.02.11 р.
5Положення про Регіональний навчально-науковий центр "Промислові інформаційні технології, електроніка та приводи"Вчена рада, протокол №10 від 14.05.09 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №304-І від 05.04.13 р.
6Положення про Центр підвищення кваліфікації державних службовцівВчена рада, протокол №8 від 11.03.10 р.
7Положення про Центр фінансового моніторингуВчена рада, протокол №7 від 09.12.10 р.
8Положення про курси професійної підготовки "Водій автотранспортних засобів"Вчена рада, протокол №10 від 10.03.11 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №0154-І від 21.03.17 р.
9Положення про курси професійної підготовки робітників з професії "Охоронник"Вчена рада, протокол №4 від 10.11.11 р.
10Положення про Науково-навчальний центр "All'Хімія"Вчена рада, протокол №4 від 08.11.12 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №186-І від 04.03.13 р.
11Положення про Науково-навчальний-виробничий центр "Технології сучасних машинобудівних матеріалів".Наказ ректора №339-І від 15.04.13 р.
12Положення про Навчально-методичний бізнес-центр кафедри ЕтаБАНаказ ректора №568-І від 18.06.13 р.
13Положення про Навчально-науковий центр "Актуальна фінансова аналітика"Наказ ректора №407-І від 12.05.14 р.
14Положення про Навчально-методичний центр з підготовки до сертифікації персоналу з менеджментуНаказ ректора №0134-І від 20.02.15 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №0935-І від 26.10.15 р.
15Положення про Науково-консультативний центр правових дослідженьНаказ ректора №0242-І від 27.03.15 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №0730-І від 04.09.15 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №0322-І від 26.06.17 р.
16Положення про Науково-навчальний центр моделювання процесів у складних системахНаказ ректора №0882-І від 09.10.15 р.
17Положення про Науково-навчальний центр бізнес-аналітикиНаказ ректора №0442-І від 17.06.16 р.
18Положення про Центр бізнес-комунікацій на базі Конгрес-центру СумДУНаказ ректора №0522-І від 31.08.16 р.
- Доповнення до ПоложенняНаказ ректора №0631-І від 08.11.16 р.
19Положення про Центр з консультаційної підтримки і облікового супроводження соціальних ініціатив та бізнесуНаказ ректора №0581-І від 17.10.16 р.
20Положення про Науково-навчальний центр маркетингових досліджень (версія 02)Наказ ректора №0591-І від 24.10.16 р.
21Положення про Центр неперервної математичної освіти і математичного моделювання (версія 02)Наказ ректора №0133-І від 09.03.17 р.
22Положення про надання платних послуг кафедрою технічної теплофізикиНаказ ректора №0298-І від 16.06.17 р.
23Положення про надання платних послуг кафедрою психології, політології та соціокультурних технологійНаказ ректора №0463-І від 13.10.17 р.
24Положення про Освітньо-науковий дослідницький центр "Фінансові перспективи"Наказ ректора №0463-І від 13.10.17 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №0659-І від 17.09.19 р.
25Про здійснення оплати за свідоцтва про підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників СумДУНаказ ректора №0801-І від 20.11.18 р.
26Положення про атестаційну комісію для проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних системНаказ ректора №0059-І від 29.01.19 р.
30. Стипендіальне забезпеченняНагору
1Положення про іменну стипендію імені О. Ф. БалацькогоВчена рада, протокол №11 від 21.06.07 р.
2Положення про стипендію Вченої ради СумДУВчена рада, протокол №3 від 13.11.08 р.
3Положення про іменну стипендію імені С. П. ТимошенкаВчена рада, протокол №6 від 18.11.10 р.
4Положення про іменну стипендію імені О. Г. ІвахненкаВчена рада, протокол №6 від 18.11.10 р.
5Положення про іменну стипендію імені Б. Г. ЛазарєваВчена рада, протокол №7 від 09.12.10 р.
6Положення про іменну стипендію імені В. М. ГлушковаВчена рада, протокол №7 від 09.12.10 р.
7Положення про порядок призначення іменних стипендій (версія 02)Наказ ректора №329-І від 14.04.14 р.
8Положення про іменну стипендію імені академіка НАН України Шестопалова В. П. факультету електроніки та інформаційних технологійНаказ ректора №0134-І від 20.02.15 р.
9Положення про іменну стипендію імені Зайка М.Н. для студентів Медичного інститутуНаказ ректора №0242-І від 27.03.15 р.
10Положення про іменну стипендію імені Холіна Б. Г. кафедри процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництвНаказ ректора №0562-І від 15.06.15 р.
11Положення про іменну стипендію імені Сєрікова С. С.Наказ ректора №0585-І від 19.06.15 р.
12Положення про стипендіальне забезпечення студентів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів (версія 04)Наказ ректора №0137-І від 10.03.17 р.
- Додаток 1 - стипендіальне забезпечення студентів Конотопського інститутуНаказ ректора №0061-І від 10.02.17 р.
- Додаток 2 - стипендіальне забезпечення студентів Шосткинського інститутуНаказ ректора №0144-І від 13.03.17 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №0571-І від 14.12.17 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №0127-І від 14.02.19 р.
31. ГуртожиткиНагору
1Положення про студентський гуртожитокВчена рада, протокол №6 від 13.01.05 р.
2Положення про відділ по роботі зі студентською молоддю в гуртожиткахВчена рада, протокол №11 від 14.06.06 р.
3Положення про гуртожиток №1Вчена рада, протокол №7 від 12.02.09 р.
4Положення про рейтинг на поселення у студентські гуртожитки (нова редакція)Вчена рада, протокол №9 від 08.04.10 р.
5Порядок поселення та виселення іноземних громадян у гуртожиткахНаказ ректора №451-І від 14.05.12 р.
6Положення про гуртожиток №4Наказ ректора №778-І від 22.10.12 р.
7Положення про гуртожиток №5Наказ ректора №778-І від 22.10.12 р.
8Про надання платних послуг студентськими гуртожиткамиНаказ ректора №125-І від 18.02.13 р.
- Зміни до НаказуНаказ ректора №0405-І від 06.09.17 р.
9Про перелік додаткових платних послуг в студмістечкуНаказ ректора №283-І від 01.04.13 р.
- Зміни до НаказуНаказ ректора №0405-І від 06.09.17 р.
- Зміни до НаказуНаказ ректора №0452-І від 04.10.17 р.
10Положення про студентське містечкоНаказ ректора №1078-І від 19.12.14 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №0113-І від 11.02.19 р.
11Положення відділу готельного обслуговування УАБСНаказ ректора УАБС №266-к від 01.10.15 р.
- Доповнення до ПоложенняНаказ ректора №0445-І від 21.06.16 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №0031-І від 27.01.17 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №0115-І від 11.02.19 р.
- Зміни до ПоложенняНаказ ректора №0411-І від 05.06.19 р.
12Про введення в дію шаблону та додаткові функції відділу по роботі зі студентською молоддю в гуртожиткахНаказ ректора №0615-І від 07.09.2018 р.
32. Соціальні питанняНагору
1Положення про відділ соціальної роботи зі студентською молоддюВчена рада, протокол №7 від 11.02.10 р.
2Положення про волонтерський загінСтуд. профком, протокол №11 від 21.06.10 р.
3Положення про студентську соціальну службуВчена рада, протокол №11 від 14.04.11 р.
4Колективна угода зі студентською профспілкоюПротокол №97 від 04.02.13 р.
5Положення про Центр підтримки сім'їНаказ ректора №150-І від 25.02.13 р.
6Положення про спортивно-оздоровчий заклад "Універ"Наказ ректора №150-І від 25.02.13 р.
- Про перейменування СОЗ "Універ" у Спортивно-оздоровчий центр "Універ"Наказ ректора №535-І від 18.06.14 р.
- Доповнення до ПоложенняНаказ ректора №582-І від 28.08.19 р.
7Положення про дитячий оздоровчий заклад "УНІВЕР" (версія 02)Наказ ректора № 138-І від 18.02.14 р.
8Положення про Ресурсний центр з надання соціально-психологічної допомогиНаказ ректора №0061-І від 10.02.17 р.
9Про підвищення ефективності діяльності комплексу громадського харчуванняНаказ ректора №0564-І від 08.12.17 р.
10Положення про Раду з питань організації харчуванняНаказ ректора №0578-І від 15.12.17 р.
11Колективний договірКонференція, потокол №5 від 25.01.19 р.
12Положення про Комплекс громадського харчування (версія 03)Наказ ректора №0347-І від 18.05.19 р.
33. Адміністративно-господарча та виробнича діяльністьНагору
1Положення про меблево-столярну дільницюВчена рада, протокол №8 від 10.03.05 р.
2Положення про матеріальне стимулювання колективів і окремих працівників за економію паливно-енергетичних ресурсівВчена рада, протокол №12 від 29.06.05 р.
3Положення про платні послуги, що надаються підрозділами адміністративно-господарської частиниВчена рада, протокол №10 від 14.05.09 р.
4Положення про платні послуги, що надаються навчально-виробничими майстернями, адміністративно-господарською частиною Машинобудівного коледжуВчена рада, протокол №4 від 10.12.09 р.
5Про упорядкування збору утильсировиниНаказ ректора №611-І від 25.07.11 р.
6Положення про відділ охорониНаказ ректора №398-І від 23.04.12 р.
7Комплексна цільова програма "Енергоефективний СумДУ"Наказ ректора №1033-І від 19.12.13 р.
8Про вдосконалення організації поточних ремонтівНаказ ректора №0676-І від 21.07.15 р.
9Про організацію надання у короткострокове користування місць для стоянки транспортних засобівНаказ ректора №0060-І від 10.02.17 р.
10Про організацію надання послуг автоперевезення при замовленні структурними підрозділами університетуНаказ ректора №0512-І від 02.11.17 р.
11Положення про відділ комунально-договірних відносинНаказ ректора №0578-І від 15.12.17 р.
12Положення про відділ тепло- газопостачанняНаказ ректора №0578-І від 15.12.17 р.
13Про стимулювання електрозаощадливості через механізми використання коштів субрахунківНаказ ректора №0491-І від 23.06.18 р.
14Положення про відділ електроенергетикиНаказ ректора №0160-І від 22.02.19 р.
15Положення про сектор програмного забезпечення регулювання теплоспоживання будівельНаказ ректора №0160-І від 22.02.19 р.
16Положення про відділ експлуатації центральних систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та вентиляціїНаказ ректора №0160-І від 22.02.19 р.
34. Структурні підрозділиНагору
1Про структуру інститутів СумДУНаказ ректора №206-І від 12.11.01 р.
- Зміни до НаказуНаказ ректора №294-І від 06.09.04 р.
2Положення про сумісне використання матеріальної бази Конотопського інституту СумДУ та Політехнічного технікуму Конотопського інституту СумДУЗатверджено ректором 21.05.03 р.
- Зміни та доповнення до ПоложенняВчена рада, протокол №11 від 10.06.10 р.
3Положення про госпрозрахункову діяльність Хіміко-технологічного коледжу ім.І.Кожедуба Шосткинського інституту СумДУВчена рада, протокол №2 від 16.09.04 р.
4Положення про госпрозрахункову діяльність Індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту СумДУВчена рада, протокол №2 від 16.09.04 р.
5Положення про госпрозрахункову діяльність Політехнічного технікуму Конотопського інституту СумДУВчена рада, протокол №2 від 16.09.04 р.
6Положення про режимно-мобілізаційний відділНаказ ректора №0442-І від 17.06.16 р.
7Положення про відділ документно-інформаційних комунікацій та контролю (версія 02)Наказ ректора №0109-І від 28.02.17 р.
8Положення про Центр сприяння регіональному розвиткуНаказ ректора №0137-І від 10.03.17 р.
9Положення про навчально-науковий інститут (факультет) СумДУ (версія 05)Наказ ректора №0578-І від 15.12.17 р.
- Зміни до ПоложенняРішеня вченої ради, протокол №01 від 29.08.19 р.
10Положення про директорат навчально-наукового інституту (деканат факультету)Наказ ректора №0578-І від 15.12.17 р.
11Положення про адміністративну раду коледжу (технікуму)Наказ ректора №0578-І від 15.12.17 р.
12Положення про архів (версія 03)Наказ ректора №0163-І від 27.02.18 р.
13Положення про Політехнічний технікум Конотопського інституту СумДУ (версія 02)Наказ ректора №0488-І від 22.06.18 р.
14Положення про юридичний відділНаказ ректора №0488-І від 22.06.18 р.
15Положення про Машинобудівний коледж СумДУ (версія 02)Наказ ректора №0717-І від 19.10.18 р.
16Положення про Хіміко-технологічний коледж імені Івана Кожедуба Шосткинського інституту СумДУ (версія 02)Наказ ректора №0160-І від 22.02.19 р.
17Положення про Індустріально-педагогічний технікум Конотопського інституту СумДУ (версія 02)Наказ ректора №0160-І від 22.02.19 р.
18Положення про Шосткинський інститут СумДУ (версія 03)Наказ ректора №0517-І від 05.07.19 р.
19Положення про Конотопський інститут СумДУ (версія 03)Наказ ректора №0517-І від 05.07.19 р.
35. Режим та охорона праціНагору
1Правила внутрішнього розпорядку СумДУКонференція 08.02.05 р.
2Стосовно режиму праці та часу відпочинку працівників університетуНаказ ректора №268-І від 21.04.09 р.
- Доповнення до НаказуНаказ ректора №392-І від 11.05.11 р.
3Положення про оцінку умов праці та визначення доплат за роботу у несприятливих умовах праці співробітникам (версія 02)Наказ ректора №170-І від 27.02.14 р.
4Про організацію безкоштовного забезпечення молоком певних категорій працівниківНаказ ректора №410-І від 13.05.14 р.
5Про заходи посилення контролю за використанням робочого часуНаказ ректора №0001-І від 05.01.15 р.
6Щодо порядку оформлення графіків роботи осіб, які працюють за сумісництвомНаказ ректора, №0281-І від 08.06.17 р.
7Про зміну режиму роботиНаказ ректора №0531-І від 16.11.17 р.
- Зміни до НаказуНаказ ректора №0538-І від 23.11.17 р.
8Положення про відділ охорони праці та пожежної безпеки (версія 02)Наказ ректора №0545-І від 19.07.19 р.
9Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності (версія 02)Наказ ректора №0545-І від 19.07.19 р.

** - реєстр посадових інструкцій